Ga naar de inhoud

+32 472 63 63 59

info@ddk.be

Twijnstraat 17, 8000 Bruges

info@ddk.be

HUISREGELS

Goede afspraken maken goede vrienden

Wij maken graag enkele afspraken met onze bezoekers in het belang van iedereen die in 'De Drie Koningen' verblijft of zal verblijven, alsmede voor de buren. Door deze afspraken na te komen, blijft dit een unieke plek voor iedereen om te verblijven.

De huurder en zijn medehuurders zijn verplicht het gehuurde met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te bewonen, rekening houdend met de rust van de omgeving. Bij overtreding(en) verwijzen wij naar deze huisregels, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Algemene Voorwaarden.

1.

Respecteer de huisregels

De huurder en degenen die hem of haar vergezellen moeten zich tijdens hun verblijf aan deze huisregels houden en verklaren dat zij hiervan op de hoogte zijn en dat zij deze bij de reservering aanvaarden. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot schadevergoeding of ontzegging van (verdere) toegang tot het appartement.

2.

Geen lawaai of overlast veroorzaken

De huurder moet ervoor zorgen dat hij geen lawaai of overlast veroorzaakt voor de buren of voor andere huurders in 'De Drie Koningen'. In geval van overtreding zal alle personen de toegang tot het appartement verder worden ontzegd - zonder voorafgaande waarschuwing en zonder terugbetaling van de huurgelden.

3.

Geen feestjes

Het is verboden het appartement te gebruiken om vrijgezellenfeesten, drinkpartijen of andere wilde feesten te organiseren. In geval van overtreding wordt de huurperiode beëindigd en de toegang tot het appartement ontzegd, zonder dat de huurder enig recht heeft om de reeds betaalde huur terug te vorderen.

* Indien andere huurders overlast hebben ondervonden door het niet naleven van huisregels 2 en/of 3, wordt de huurder een extra bedrag van 125,00 € in rekening gebracht ter compensatie van de overlast.

4.

Alleen een rookzone in de tuin

Roken (tabak, e-sigaret,...) en het bezit en gebruik van elke vorm van drugs en verdovende middelen is verboden in De Drie Koningen. Roken is ook niet toegestaan in het appartement met een open raam, op de vensterbank of op de bovengrondse terrassen vanwege het brandgevaar, de geluidsoverlast en de kans op het onnodig activeren van de aanwezige rookmelders. Niet-naleving van dit rookverbod kan leiden tot vroegtijdig gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie.

Er is een rookruimte in de gemeenschappelijke tuin aan de Twijnstraat 17.

5.

Verblijf alleen met het maximaal aantal toegestane gasten

De appartementen mogen slechts bewoond worden door de huurder, zijn medehuurders en eventuele bezoekers tot de maximaal toegestane capaciteit van het appartement. Indien de huurder toch extra personen in de appartementen laat overnachten of verblijven, wordt een toeslag van 125,00 € per nacht in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een voortijdig gedwongen vertrek zonder financiële compensatie. Het gebruik van eigen beddengoed, slaapzakken, opblaasbare matrassen is verboden.

6.

Geen dieren toegestaan

Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan. Elke inbreuk geeft aanleiding tot een vervroegd gedwongen vertrek zonder enige financiële compensatie en een bijkomende schoonmaakkost van 125,00 €.

7.

Test geen brandblussers of andere veiligheidsvoorzieningen

Alle (veiligheids)voorzieningen (brandblussers, brandhaspels, meldknoppen, enz.) zijn in de appartementen aanwezig in overeenstemming met de brandveiligheidsvoorschriften. De gast mag deze apparaten niet gebruiken voor oneigenlijk gebruik. Dit geeft aanleiding tot een extra kostenpost van 500,00 €, alsmede tot vergoeding van de veroorzaakte schade.

8.

Hou het netjes

Als gast zorg je voor het appartement, inclusief alle keukengerei, meubilair, apparatuur en apparatuur. De bezoeker laat alles in goede en nette staat achter aan het einde van het verblijf. De huurder verhuist geen meubels.

9.

Sluit de ramen en deuren bij het verlaten van het appartement

In geval van vooravond en voor zover de temperatuur het toelaat, sluit de huurder vanaf 10 uur alle ramen van de woonkamer en de keuken. Zelfs als hij afwezig is, sluit de huurder alle ramen en deuren van het appartement. Alle schade veroorzaakt door regen en wind als gevolg van nalatigheid, kan worden verhaald op de huurder. Indien diefstal of schade plaatsvindt voordat wij het appartement hebben gecontroleerd, is dit de verantwoordelijkheid van de persoon die het appartement het laatst heeft verlaten.

10.

Zwemmen is alleen overdag toegestaan

Het zwembad mag alleen worden gebruikt tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Duiken in het zwembad is niet toegestaan. Geschikte zwemkleding is vereist. Elke inbreuk geeft aanleiding tot een schadevergoeding van 125,00 €. Dit kan ook leiden tot een voortijdig gedwongen vertrek zonder financiële compensatie.

11.

Drones, nachtlantaarns & vuurwerk

Het gebruik van drones is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Vuurwerk is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Nachtlantaarns zijn uitdrukkelijk verboden omdat ze brandgevaarlijk zijn.