Ga naar de inhoud

+32 472 63 63 59

info@ddk.be

Twijnstraat 17, 8000 Bruges

info@ddk.be

OVER ONS

Historie

Vóór De Drie Koningen

Het statige herenhuis in de Ridderstraat 12 was ooit een kliniek, in Brugge gekend als de kliniek Heilige Familie van de dokter Depoorter. August Depoorter (1892-1956) afkomstig uit Izegem werd als student geneeskunde tijdens WO I naar het front gestuurd. In 1916 was hij zwaar gekwetst aan zijn rechterbeen en overgebracht naar l’Hôpital L’Océan in De Panne waar hij koningin Elisabeth leerde kennen. Er ontstond een sympathie tussen beiden die ze ook na WO I bleven onderhouden.

Na verschillende ingrepen op het rechter onderste lidmaat, werd hij uiteindelijk op bovenbeenniveau geamputeerd. Na de oorlog trok hij naar Engeland, huwde er en studeerde daarna verder in Parijs voor de opleiding in dermatologie (huidziekten), radiologie en fysiotherapie (nu kinesitherapie genoemd).

Hij voleindigde zijn studies aan de ULB. Vanuit deze fysiotherapie zal zich dan in de jaren ’50 van vorige eeuw de reumatologie ontwikkelen. In die tijd was het zo dat dermatologen frequent bezig waren met fysiotherapeutische behandelingen. Van daaruit ontwikkelde hij later een praktijk fysiotherapie (fysische behandeling) en de reumatologie.

Jonge frontarts August Depoorter

De herinneringskaart die August Depoorter ontving van Koningin Elisabeth in L’ Océan op 12 juli 1916.

Notities uit het ziekenhuisdagboek van August Depoorter (1916) in l’Hôtel Océan in De Panne, met aantekeningen van Koningin Elisabeth

Fotoboek van René Verhelst, over het verblijf van August Depoorter op l’Océan. Let op de ingeplakte meiklok die ‘Gustje’ kreeg van koningin Elisabeth.

Eind 1920 komt dokter Depoorter naar Brugge, koopt in 1923 dit gebouw in de Ridderstraat 12 en beoefent er de dermatologie, de venerologie (geslachtsziekten) en de fysiotherapie-reumatologie. Na de aankoop wordt het huis in de Ridderstraat omgebouwd tot een privékliniek met 15 bedden (het huis liep door tot in de Twijnstraat). Het werd een kliniek voor fysiotherapie, radiotherapie, chronische ziekten, reumatologische aandoeningen en huidziekten. Hij werd voor de hospitalisatie bijgestaan door de Zusters van Pittem die ook verbonden waren aan de Rijksopvoedingskliniek in de Werkhuisstraat.

Kadaster
Koningin Elisabeth bezoekt dokter Depoorter

Groepsfoto met o.a. dokter Depoorter en koningin Elisabeth, genomen naar aanleiding van een bezoek van de koningin aan zijn privékliniek. Het zwart-witte profiel in de vloer van het terras bij de schoenen van koningin Elisabeth is nog steeds te zien op het terras van appartement Onze-Lieve-Vrouw.

Dokter August Depoorter overleed in 1956, zijn zoon Agnel nam al de fakkel over van zijn vader in 1949 en werd in 1956 de eerste reumatoloog in het Sint-Janshospitaal. Beide zonen Henri en Agnel Depoorter beheerden de kliniek verder. Door de bouw van het AZ Sint-Lucas in Brugge werden de Zusters van Pittem opgevorderd door de bisschop Emile De Smedt voor dit nieuwe ziekenhuis met als gevolg dat de kliniek Heilige Familie in 1960 gesloten werd.

Dokter Agnel Depoorter, reumatologe, en dokter Marie-Louise Depoorter, radiologe, zetten hun poliklinische praktijk voort in de Twijnstraat 17, hun broer Henri Depoorter bleef werken als dermatoloog in het Sint-Janshospitaal. Een merkwaardige traditie van een familiaal gebonden zorgverhaal in Brugge dat eindigt bij de sluiting van deze kliniek in 1960.

BRONNEN
  • “Barmhartig Brugge – Van Zwartzusters tot Pestheiligen (Wandeling 8.2)” pg. 45-48
  • “Oorlog & Trauma – Geneeskunde en Wereldoorlog I – Montanus Tijdingen 2014” pg. 173-181