Ga naar de inhoud

+32 472 63 63 59

info@ddk.be

Twijnstraat 17, 8000 Bruges

info@ddk.be

Terms and Conditions

Wij verhuren graag in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Wij richten ons op gezinnen en families, vrienden of collega’s die samen tijd willen doorbrengen in een aangename omgeving en warme sfeer.

Door te reserveren gaat de huurder akkoord met onderstaande huurvoorwaarden en huisregels. Lees ze aandachtig voordat u boekt.

De overeenkomst

Algemene voorwaarden

Identiteit van de eigenaar

 • De verhuurder is De Drie Koningen BV met de handelsnaam “De Drie Koningen” met maatschappelijke zetel te Twijnstraat 15, 8000 Brugge met ondernemingsnummer BE0475.548.042.

Identiteit van de huurder

 • De huurder moet 18 jaar of ouder zijn en moet tijdens het verblijf aanwezig zijn. Hij/zij moet zijn/haar gegevens op juistheid controleren na ontvangst van onze bevestigingsmail. The tenant must notify the tenant by e-mail of any inaccuracies. De huurder controleert met name het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer waarop wij de huurder tijdens zijn verblijf kunnen bereiken.

Wijze van reservering

 1. Huurders kunnen alleen online boeken, met name op onze eigen website of via OTA’s (Online Travel Agencies). Deze manieren van boeken zijn bindend. Dit betekent dat zodra een reservering is gemaakt, de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Daarom accepteren wij geen reserveringen per e-mail of telefoon. Zo voorkomen we misverstanden, in het belang van beide partijen.
 2. Bij het maken van een reservering worden een aantal gegevens gevraagd, zoals datum van aankomst en vertrek, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. De huurder moet ook een krediet- of debetkaart (Visa, Mastercard of American Express) verstrekken waarmee de betalingen worden verricht. Deze kaarten worden gevalideerd door onze betalingsprovider ‘Stripe’. Bij een afwijzing wordt de huurder binnen 24 uur door Stripe of de betreffende OTA hiervan op de hoogte gesteld. Bij gebrek aan een geldige kredietkaart behouden wij ons het recht voor de reservering te weigeren of te annuleren.
 3. Wij kunnen een boeking weigeren of annuleren – zonder opgave van redenen – als er in het verleden problemen zijn ontstaan met de huurder, als wij van mening zijn dat de huurder de accommodatie niet gebruikt in overeenstemming met zijn functie als ‘vakantiewoning’ of als wij van mening zijn dat de huurder niet kan voldoen aan de ‘Algemene Voorwaarden’. Wij zullen de huurder hierover binnen 48 uur na reservering informeren.

Plaats en onderwerp van de overeenkomst

Aantal personen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle appartementen te huur in ‘De Drie Koningen’ met gemeenschappelijke voorzieningen en buitenruimtes, die gelegen zijn aan de Twijnstraat 13-15-17 te 8000 Brugge. Na een reservering via een OTA (Online Travel Agency) of een rechtstreekse reservering via onze website, ontvangt de huurder onmiddellijk na de reservering een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail vermeldt duidelijk de naam van het gereserveerde appartement en het bijbehorende adres. Extra reserveringen zoals garage, kinderbed, enz… staan hier ook vermeld.
 • Op de website, in de communicatie en in andere beschrijvingen van de vakantiewoning vermeldt ‘De Drie Koningen’ het maximum aantal personen dat per appartement mag verblijven. Each apartment therefore has a maximum capacity. Dit maximum mag om veiligheids-, exploitatie- en verzekeringsredenen niet worden overschreden.
 • Een kind onder de drie jaar wordt niet als een volwaardig persoon geteld, maar dit moet van tevoren worden aangegeven.
 • Bij overschrijding van het maximum aantal wordt de huurovereenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden en wordt de toegang tot de vakantiewoning onmiddellijk geweigerd zonder recht op restitutie van de huursom.

Prijs

 • De huurprijs wordt altijd weergegeven door onze boekingsmotor op onze website. Wij bevestigen deze prijs in de bevestigingsmail.
  Indien de huurder de reservering via een OTA (Online Travel Agency) wil maken/heeft gemaakt, gelden de prijzen voor die reservering zoals aangegeven op de OTA.
 • De huur van het appartement is inclusief:
  • Huur voor het verblijf in het appartement voor de aangegeven periode.
  • Normaal verbruik van water, gas en elektriciteit.
  • Opgemaakte bedden met dekbedden (synthetisch)
  • 1 set handdoeken per persoon (badhanddoek en handdoek)
  • Wekelijkse verversing van beddengoed en handdoeken bij een verblijf van langer dan een week.
  • Het gebruik van een kleine hoeveelheid schoonmaakproducten, zeep, detergenten, toiletpapier, keukenrol, vaatwastabletten en keukendoeken.
  • Eindschoonmaak
  • BTW (6%)
  • Toeristenbelasting en andere heffingen
  • Reserveringskosten
 • De (eind)schoonmaak omvat niet:
  • De afwas doen
  • Het afval in een vuilniszak doen en in de desbetreffende container leggen in de garage.
  • De huurprijs van het appartement is ook exclusief de huur van een parkeerplaats in de garage (apart te boeken).

Uitvoering van de overeenkomst

Betalingen

 • Betalingen aan ‘De Drie Koningen’ vinden alleen plaats via de opgegeven creditcard. Stripe treedt hierbij op als payment provider en accepteert voor ons alleen creditcards of debitcards van Mastercard, Visa of American Express. Uw kaartgegevens worden gevalideerd en opgeslagen door Stripe. Ze worden niet doorgegeven aan ‘De Drie Koningen’. Betalingen worden gedaan afhankelijk van de gekozen annuleringsvoorwaarden:
  • STANDARD :
   • een eerste aanbetaling van 50% van de totale huursom wordt 60 dagen voor aankomst gedaan
   • een tweede betaling van het resterende openstaande bedrag van de totale huursom wordt 14 dagen voor aankomst gedaan
 • Op de laatste dag van het verblijf ontvangt de huurder van ‘De Drie Koningen’ een overzicht van de rekening met eventuele extra kosten die tijdens het verblijf zijn gemaakt (extra diensten, garage, etc..). Dit gebeurt per e-mail en bevat een link naar ‘Stripe’ waarmee de huurder het resterende bedrag opnieuw met een creditcard kan betalen.

Garantie

 • De huurder hoeft geen borg te betalen.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke breuk of schade aan de woning. De huurder moet dit ook zo snel mogelijk melden. Het is daarom ook belangrijk dat de huurder elke schade of breuk aan een deel van de woning of uitrusting zo snel mogelijk bij aanvang van het verblijf meldt.
 • Zelfs na het verlaten van het appartement kan ‘De Drie Koningen’ nog schade vaststellen. De vakantiewoning wordt na het uitchecken en tijdens de schoonmaak gecontroleerd, zodat eventuele schade, verlies of breuk kan worden vastgesteld. De schade of het verlies wordt geschat op elk redelijk bedrag waarmee deze schade of dit verlies kan worden hersteld, met inbegrip van de kosten voor het opruimen of vervangen van goederen die tot het appartement behoren.
 • Wij behouden ons het recht voor de huurder uiterlijk 48 uur na het uitchecken een factuur voor te leggen. Door de reservering verklaart de huurder ermee in te stemmen dat ‘De Drie Koningen’ het eventueel verschuldigde bedrag via de kredietkaart kan terugvorderen.
 • Bij een geschil kan de huurder het beste met de verhuurder zelf communiceren en niet met een OTA. Op die manier kunnen de zaken snel worden opgehelderd en kan een oplossing worden bereikt die voor beide partijen aanvaardbaar is. U kunt hiervoor contact opnemen met ‘De Drie Koningen’ door te mailen naar info@ddk.be

Wijzigingen

 • Indien de huurder binnen 24 uur na de reservering wijzigingen in de reservering wenst aan te brengen, kan dit op eenvoudig verzoek per e-mail aan info@ddk.be.
 • Als de huurder meer dan 24 uur na de reservering wijzigingen wil aanbrengen, moet de huurder de reservering annuleren volgens de geldende annuleringsvoorwaarden (zie hieronder) en een nieuwe reservering maken. De verhuurder kan niet garanderen dat deze nieuwe boeking of wijziging onder dezelfde voorwaarden kan plaatsvinden.

Annuleringen

Door de huurder
 • Indien de huurder de huur wenst te annuleren, kan de huurder de link gebruiken die in de bevestigingsmail staat of zo snel mogelijk een e-mail sturen met het verzoek de reservering te annuleren. De datum van de e-mail is bepalend voor de toepassing van de annuleringsvoorwaarden.
 • In geval van annulering door de huurder zijn de annuleringsvoorwaarden van ‘De Drie Koningen’ of, in voorkomend geval, de annuleringsvoorwaarden van de OTA van toepassing:
  • STANDARD:
   • annuleringen meer dan 60 dagen voor aankomst: er zijn nog geen betalingen gedaan en de annulering is kosteloos
   • annuleringen tussen 60 dagen en 14 dagen voor aankomst: een eerste aanbetaling van 50% is al in rekening gebracht met een creditcard 60 dagen voor aankomst of op het moment van boeken. Dit bedrag wordt niet terugbetaald. Het resterende saldo van het huurbedrag wordt kwijtgescholden.
   • annuleringen in de laatste 14 dagen voor aankomst of in geval van een ‘no-show’: het uitstaande saldo van de huurprijs zal via de creditcard in rekening worden gebracht.
 • Als de huurder een annuleringsverzekering heeft, worden annuleringen die voor deze verzekering in aanmerking komen, afgehandeld overeenkomstig de voorwaarden van uw verzekering.
Door de verhuurder
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oproer, stakingen, storingen in het energiecircuit of in het verkeer, overheidsmaatregelen, grondstoffenschaarste, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de exploitanten of naaste familieleden of enige andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de exploitant kan worden gevergd.
 • In geval van ontbinding of opschorting van de reservering/overeenkomst als gevolg van overmacht zal de verhuurder overgaan tot: de onmiddellijke annulering van de reservering of de beëindiging van de huurovereenkomst. De verhuurder betaalt hierbij alle eerder gedane betalingen terug of de huur wordt in redelijkheid aangepast.
 • In dat geval zal de verhuurder ook alle redelijke inspanningen leveren die van hem verwacht mogen worden om een oplossing voor de gast te vinden. De gast kan echter geen schadevergoeding eisen.

Aankomst en vertrek

 • Als vakantiewoning heeft ‘De Drie Koningen’ geen of een beperkte fysieke ontvangst. Daarom wordt een digitale ‘Hospitality Desk’ gebruikt. Deze ‘Hospitality Desk’ bevat alle nodige informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Het gebruik hiervan op een smartphone of tablet voor, tijdens en na uw verblijf is dus essentieel. De link naar onze Hospitality Desk staat in de bevestigingsmail.
 • De gebouwen en appartementen van ‘De Drie Koningen’ zijn niet toegankelijk met sleutels, maar met toegangscodes. Er is een (gemeenschappelijke) toegangscode voor de ingangen van Twijnstraat 13 en 17 en een persoonlijke code voor het appartement van de huurder. Beide codes worden de huurder 7 dagen voor aankomst per e-mail toegezonden. De toegangscode voor het appartement is alleen actief tijdens de huurperiode.
 • De huurder heeft toegang tot het appartement vanaf 13:00 uur. Bij het reserveren kan de huurder de geplande aankomsttijd vermelden.  Dit is echter niet bindend, maar slechts een indicatie van het schoonmaakschema.
 • De huurder moet het appartement uiterlijk om 10.00 uur verlaten. 
 • Het gehuurde appartement moet altijd netjes worden achtergelaten na het verblijf. This includes:
  • Ruim het huis op en zet alles terug op zijn plaats.
  • Leeg vuilnisbakken, ook in de kamers, badkamers en toiletten.
  • Leeg de vaatwasser voor vertrek of was hem met de hand. 
 • De huurprijs is inclusief een eindschoonmaak uit bovenstaande situatie. De verhuurder zal dus kosten in rekening brengen als deze eindschoonmaak niet op de normale manier kan worden uitgevoerd, als het volgende niet in orde is:
  • Afwas: € 20,00
  • Extra opruimen afval: € 30,00 / begonnen uur
  • Reinigen van ovens: € 30,00 / begonnen uur
  • Herinstallatie van de technologische infrastructuur (TV, regelaars, thermostaat,…): € 30,00
  • Kosten als gevolg van het onnodig activeren van de branddetectie: € 250
  • Schade en tekorten van de inventaris: volgens aankoopfactuur
 • Na de eindschoonmaak dient de huurder alle ramen en (binnen)deuren te sluiten, de verlichting uit te doen en de verwarming uit te zetten. 
 • Indien de huurder vóór de aanvangstijd wil aankomen of het appartement later dan het aangegeven uur wil verlaten, bieden wij de mogelijkheid om de bagage af te geven of veilig op te bergen. Stuur ons een e-mail voor meer informatie of hulp.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

 • De Drie Koningen’ zal alles doen wat binnen haar redelijke mogelijkheden ligt om het verblijf van de gast overeenkomstig de reservering veilig en aangenaam te laten verlopen.
 • De Drie Koningen’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, veroorzaakt aan huurders van de vakantiewoning. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen bij het gebruik van de gehuurde infrastructuur.
  • diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning.
 • De huurder is zich ervan bewust dat ‘De Drie Koningen’ alleen accommodatie aanbiedt waarin de huurder tijdelijk verblijft en die gebruik kan maken van de diensten van ‘De Drie Koningen’. Indien het gebruik of de dienst gebrekkig of onjuist is, waardoor u hinder of schade op professioneel vlak zou ondervinden, is ‘De Drie Koningen’ hiervoor niet aansprakelijk.
 • Het kan gebeuren dat er werkzaamheden in de buurt van het vakantiehuis worden uitgevoerd, zoals bij wegwerkzaamheden of bouwwerkzaamheden. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele geluidsoverlast.

Conformiteit

Huisregels

 • Het gehuurde moet door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de rust van de omgeving worden bewoond. Daarom zijn huisregels opgesteld die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
 • Lees de Huisregels.

Persoonlijke gegevens

 • ‘De Drie Koningen’ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrijheid van verkeer van die gegevens.
 • ‘De Drie Koningen’ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de huurder (naam, voornaam, adres en contactgegevens, e-mailadres), voor marketingdoeleinden, statistische analyse, voor klantenbeheer (waaronder administratie, facturatie, versturen van nieuwsbrieven) en ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
 • De huurder geeft toestemming voor deze verwerking en gaat tevens akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, commerciële berichten en elektronische correspondentie van ‘De Drie Koningen’.
 • ‘De Drie Koningen’ verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 (a) (aangezien de gast zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking heeft gegeven door deze voorwaarden te ondertekenen) en artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering).
 • Voor zover de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder a) (toestemming), heeft de huurder altijd het recht de gegeven toestemming in te trekken.
 • De huurder kan te allen tijde inzage krijgen in zijn persoonsgegevens en deze laten corrigeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ook – onder bepaalde voorwaarden – de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1.
 • Om bovenstaande rechten uit te oefenen, vragen wij de huurder een e-mail te sturen naar info@ddk.be. Hij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Andere bepalingen

 • Deze voorwaarden kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de huurder als consument heeft op grond van de Belgische regelgeving.
 • De rechten en verplichtingen van ‘De Drie Koningen’ uit hoofde van deze overeenkomst kunnen door ‘De Drie Koningen’ worden overgedragen.
 • De Drie Koningen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden regelmatig te wijzigen en te herzien.
 • De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden maakt de andere bepalingen of het geheel van de Voorwaarden niet ongeldig of niet-afdwingbaar.
 • De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Brugge zullen elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, beslechten.